Stolky

Úterý, 08.09.2020 08:42

Vážení rodiče, milí hráči,

v letošní sezóně nastane úprava v organizaci zajišťování chodu pomocných rozhodčích ("stolky" - zapisovatel, časoměřič....) a to především při utkáních U10 - U15. Protože chod těchto utkání dlouhodobě zajišťovala skupinka cca 8 ochotných lidí, kteří to tzv. "odskákali" za ostatní, rozhodli jsme se přistoupit ke změně. 

Na každý měsíc vytvoří garant této činnosti - Radek Duda - rozpis hráčů, kteří budou u stolku. Ti budou mít účast zde povinnou.

Všichni hráči klubu se u stolku spravedlivě a rovnoměrně vystřídají.

Prosíme o respektování tohoto opatření, které je jistě pochopitelné.

Vedení klubu