Oddílové příspěvky

Středa, 03.10.2018 10:09

Oddílové příspěvky na další sezonu vybíráme přednostně vkladem/převodem na účet u Raiffeisenbank č. 9666857001/5500. Jako variabilní symbol uveďte RČ hráče a do textu pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče. Platby za sourozence nespojujte a posílejte jednotlivě.

Příspěvky v přípravkách vybírají trenéři. Mimořádné situace řeší hospodářka TJ SOKOL paní Ničová.

Výši příspěvků dle věkových kategorií najdete v dokumentu na tomto webu - sekce Družstva/Ke stažení.

Děkujeme!

vedení klubu